Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia ofertowe do 30 000 euro

Olsztyn, dnia 4 lipca 2018r.

Adm. 246 – 10/2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

 

zamierza udzielić zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) art. 4 pkt. 8 ustawy, w związku z czym

 

zaprasza

 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: dostawie
14 sztuk laptopów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

 

1. Zamówienie obejmuje:

dostawę 14 sztuk laptopów według niżej wymienionych minimalnych parametrów:

 

Procesor:

nie słabszy niż Intel Core i5

6 generacji

Pamięć RAM:

nie mniej niż 8GB

Karty graficzne:

karta graficzna ze wsparciem co najmniej dla DirectX 11

Matryca:

wyświetlacz matowy 14"

z rozdzielczością HD

Dysk Twardy:

nie mniej niż 240GB SSD

Komunikacja bezprzewodowa:

Wi-Fi 802.11 AC b/g/n/ac,

bluetooth 4.1

Komunikacja

wbudowana kamera internetowa HD

z mikrofonem

Karta dźwiękowa

tak

Głośniki:

tak

Czytnik kart pamięci:

tak

złącza:

1x D-Sub

 

1x Mini DisplayPort

 

1x combo audio

 

nie mniej niż 3x USB 3.0

 

1x Ethernet (RJ-45)

 

1x DC-In (wejście zasilania)

Akumulator/bateria

min 6-cell Li-Ion

System operacyjny:

zainstalowany Windows 10 Pro 64bit PL

Waga:

nie więcej niż 2.00 kg

W komplecie :

kabel zasilający, zasilacz

Gwarancja:

36 miesięcy

miejsce - siedziba WSA w Olsztynie

czas reakcji -  następny dzień roboczy

 

Cena powinna zawierać koszt laptopów wraz z kosztami ich dostawy oraz
instrukcjami obsługi w języku polskim, kartami gwarancyjnymi, dokumentami określającymi zasady świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym.

 

2. Ofertę należy złożyć:

1/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,

2/ faksem na numer  (89) 522 80 82

3/ e-mailem na adres:

 

3. Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na dostawę 14 sztuk laptopów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.

 

4. Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia  18  lipca 2018r., do godz. 1000.

 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Pani Magdalena Załuczkowska pok. nr 102 tel. (89) 522 80 81

Pan Marcin Radowiecki tel. (89) 522 80 02

 

6. Termin realizacji zamówienia:

15 sierpnia 2018r.

 

Po stwierdzeniu zgodności dostarczonych urządzeń z wymaganą specyfikacją (minimalnymi parametrami wskazanymi w zaproszeniu) Wykonawca przedłoży fakturę.

Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.

Niewykonanie zamówienia w terminie umownym lub dostarczenie sprzętu niezgodnego z umową spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2018
  przez: Marcin Radowiecki
 • opublikowano:
  14-03-2018 09:51
  przez: Marcin Radowiecki
 • zmodyfikowano:
  18-07-2018 13:46
  przez: Marcin Radowiecki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 3668
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 499123
W tym miesiącu: 329
W tym dniu: 7

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×