Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017r. poz. 729) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn zamieszcza listę zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych.

W przypadku nieodpłatnego przekazania składników majątku innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego przekazanie odbywa się na podstawie wniosku skierowanego do kierownika jednostki – Prezesa Sądu, który powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika  rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo–odbiorczym.

  Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty wpływu.

  Gdy nieodpłatnym przejęciem składnika majątku ruchomego zainteresowane będą
  co najmniej dwie jednostki budżetowe, o przekazaniu decydować będzie data wpływu wniosku.

  Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Sądu w godzinach 8:00 – 15:30 (parter pok. 18) do dnia 20 lipca 2018r.

  Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczego pod numerem telefonu (89) 522-80-81.

  Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1

  DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia.doc
   

 


PDFZarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r..pdf
PDFZarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r..pdf
PDFZarządzenie w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w maju 2018 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-03-2014
  przez: Wojciech Skorupski
 • opublikowano:
  17-03-2014 15:56
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  27-06-2018 14:03
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 62481
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 499096
W tym miesiącu: 1011
W tym dniu: 11

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×