Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata kancelaryjna

Opłata kancelaryjna


Dz.U.03.221.2192

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.
2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.
3. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:
 1) 15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;
 2) 3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.
4. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.
5. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.
§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.
§ 3. Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.
§ 4. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku został złożony przed wejściem w życie rozporządzenia, opłatę kancelaryjną pobiera się w dotychczasowej wysokości.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 

Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelewem na konto bankowe, podając sygnaturę akt.

 

Numer rachunku bankowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie:

 

NBP O/O OLSZTYN  29101013970029742231000000

 

 


 

 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek 
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 16-06-2010r.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2004
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  20-07-2004 08:53
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  31-08-2015 09:53
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 8940
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 604474
W tym miesiącu: 128
W tym dniu: 1

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×