Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych, dodana 2004-06-29Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Dz.U.03.72.652

2004-09-11 zm. Dz.U.04.187.1927  §1

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

  1)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

  2)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

  3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

  4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

41)  (1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42) (2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;

  5)  (3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;

  6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

  7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

  8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

  9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10)  (4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;

11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14)  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

Dz.U.04.187.1927

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  po pkt 4 dodaje się pkt 41 i pkt 42 w brzmieniu:

"41)     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42)      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;";

  2)  w pkt 5 wyrazy "województw: małopolskiego i świętokrzyskiego" zastępuje się wyrazami "województwa małopolskiego";

  3)  w pkt 10 wyrazy "województw: lubuskiego i wielkopolskiego" zastępuje się wyrazami "województwa wielkopolskiego".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r.

 


informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 22-06-2004

Metryczka
  • opublikowano:
    20-07-2004 08:52
    przez: Wojciech Skorupski
  • zmodyfikowano:
    08-11-2004 13:40
    przez: Piotr Grabek
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 658602
W tym miesiącu: 62
W tym dniu: 4

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×