Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieruchomość

 


 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE

Głównymi składnikami majątku, o których jest mowa wart. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), jakimi dysponuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie są:

1/ znajdująca się w trwałym zarządzie zabudowana budynkiem działka, położona w Olsztynie przy ulicy Emilii Plater 1, o numerze ewidencyjnym 63/1 w obrębie 70 o powierzchni 0,6037 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL 10/00076616/7; na podstawie decyzji Nr 85/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej, że zabudowana nieruchomość położona w Olsztynie przy ul. E. Plater 1 pozostaje w 399/1000 części w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; powierzchnia budynku zajmowana na potrzeby statutowe Sądu wynosi 4.214,07 m2;

2/ znajdująca się w 399/1000 części w trwałym zarządzie działka, położona w Olsztynie w obszarze ulic: E. Plater, Kościuszki, M. Reja o numerze ewidencyjnym 63/7 w obrębie 70 o powierzchni 0,4039 ha;

3/ boksy garażowe zlokalizowane w kompleksach garażowych przy ul. Dąbrowszczaków i ul. Kościuszki;

4/ samochody służbowe;

5/ rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie Sądu: komputery, urządzenia biurowe, biurka, szafy itp., służące bezpośrednio do wykonywania zadań statutowych Sądu.

 


 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 29-05-2008
Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2004
  przez: Marcin Radowiecki
 • opublikowano:
  29-06-2004 10:43
  przez: Admi nistrator
 • zmodyfikowano:
  20-04-2020 12:38
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 7643
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 821590
W tym miesiącu: 44
W tym dniu: 1