Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Informacji Sądowej

 


Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.


Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin Wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2015 r.,  poz. 1177) określa następujące zadania wydziału informacji sądowej w zakresie: 

   1)   informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;

   2)   udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;

   3)   prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

   4)   sprawozdawczości statystycznej sądu;

   5)   obowiązków administratora systemu informatycznego;

   6)   przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;

   7)   obsługi rzecznika prasowego sądu;

   8)   gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

   9)   prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu. 


 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 22-06-2004
Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2004
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  29-06-2004 10:21
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  06-10-2015 09:21
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 8952
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 819021
W tym miesiącu: 24
W tym dniu: 5